Om oss:

Vi erbjuder noggrant utförda installationsbesiktningar och säkerhetsbesiktningar av lekplatser . Vi erbjuder även konsultation
vid planering av lekplatser och utforming av lekredskap.

Ackurata Lekplatsbesiktningar är ett familjeföretag och drivs av makarna Marie och Stefan. I vår familj finns ett brett kunskapsområde, bland annat från att rita, konstruera och sälja lekredskap och lekplatser.

Namnet “Ackurata” betyder just noggrann, vilket är viktigt för oss att leva upp till.

Vem är vi på Ackurata?